Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ" СПЕЦИАЛНОСТ "КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ" РЕФЕРАТ на тема ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА Изготвил: Проверил: СОФИЯ 2012 Времето, в което живеем, често се определя като "информационен век" и думите комуникация и информация са много популярни,тъй като са неизменна част от нашето ежедневие. Комуникацията e процес, чрез който хор

Категория на документа: Документи по Български език
Сложно съставно с подчинено сказуемноопределително изречение 1. Същност на сложното съставно с подчинено сказуемноопределително изречение. Сложно съставно изречение, чието подчинено изречение пояснява подлога или прякото допълнение на главното изречение чрез неговото сказуемо, се нарича сложно съставно с подчинено сказуемноопределително изречение напр. : Младежът се преструваше, че кашля със сетни сили (Г. Караславов). Подчинените сказуемноопределителни изречения разкриват признак на предмет, о

Категория на документа: Документи по Български език
Пунктуация Употреба на запетая В българската пунктуация различаваме два вида запетаи: -единична; -двойна/ограждаща/,която,подобно на кавичките,се състои от два елемента. Употребата на запетая се диктува от синтактичните особености и е свързана с осмисляне на видовете изречения и на частите на изречението. Алгоритъм за работа 1. Записваме изречението. 2. Подчертаваме сказуемите./сказуемото отговаря на въпроса:Какво прави?/.Броят на сказуемите определя дали изречението е просто или сложно/просто

Категория на документа: Документи по Български език
 Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение Здравейте , казвам се Анелия Славчева и днес ще работим заедно в часа по български език. Вероятно всеки от вас е чувал думата "сбогом" или "сбогуване". В каква ситуация я употребяваме? -когато някой си тръгва -при раздяла А знаете ли какво послание съдържа тя?(каква е нейната история,произход)? (сбогуват) -Когато се разделят,хората си пожелават Бог да е с тях, да ги пази, това е пожелание към тръгващия и за този,който остава. Какви са очакв

Категория на документа: Документи по Български език
Русенски университет "Ангел Кънчев" КУРСОВА РАБОТА по морфология Тема Преизказването на глаголното действие в българския книжовен език в българската академична и школска литература Преизказването на глаголното действие в българския книжовен език в българската академична и школска литература Глаголът в българския език се характеризира с множество граматически признаци. Морфологията се занимава с видовете наклонения. По този дял на граматиката под надзора на Министерството на образованието в бълг

Яндекс.Метрика
92 92 100 100